Obchodní podmínky

I.

Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).
 2. Předmětem těchto obchodních podmínek je stanovení základních pravidel, prostřednictvím kterých se uskutečňuje prodej zboží na portálu www.vezumaso.cz

 

 1. Údaje o prodávajícím:

Veronika Kotrčová

IČO: 08412758

DIČ: CZ9562081188

se sídlem: Pod Haldou 456, Příbram VII, 26101

zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Příbram

kontaktní údaje:

adresa provozovny: Náměstí 13, Rožmitál pod Třemšínem

e-mail: info@vezumaso.cz

telefon: 604 386 750

web: www.vezumaso.cz

(dále jen „prodávající“)

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel(dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce www.vezumaso.cz (dále jen „internetový obchod“).
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají  .

 

II.

Objednávka zboží

 1. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li v internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
 1. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží/hmotnost (případně variantu), způsob platby a doručení a sdělí informace důležité pro předání objednaného zboží.
 1. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
 2. Cena uvedená v objednávce je vzhledem k možné odchylce při porcování masa pouze orientační. Konečná cena je upřesněna až při převzetí objednávky.
 3. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky zákazníka požádat o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 4. Objednávka se považuje za vyřízenou momentem převzetí zboží kupujícím v místě k tomu určeném nebo prostřednictvím třetí osoby (přepravce).
 5. Objednávky přijaté do 12:00 expedujeme během následujícího dne, případně dle pozdějšího termínu zvoleného kupujícím.

 

Změna a storno objednávky

 1. Všechny objednávky přijaté prodávajícím skrze objednávkový formulář jsou závazné.
 2. Změna objednávky je možná tehdy, pokud kupující včas informuje prodávajícího o dané úpravě. V případě pozdějšího nahlášení změn (např. v den doručení) již prodávající nemůže zaručit změnu objednávky dle přání kupujícího.
 3. V případě nedostupnosti či vyprodání vybraného zboží prodávající ihned telefonicky či e-mailem kontaktuje kupujícího a nabídne alternativu a změnu objednávky. Dostupnost zboží v e-shopu vezumaso.cz se odvíjí od skladových zásob.
 4. Storno objednávky je možné telefonicky nejpozději do 12:00 hod. dne předcházejícího dni doručení zboží. V den doručení může zákazník s předstihem a se souhlasem prodávajícího změnit pouze čas doručení nebo adresu doručení. Od okamžiku, kdy je zboží již vypraveno k zákazníkovi, není možné provést storno objednávky ani změnit adresu nebo čas doručení.
 5. Zákazník je ve změně i ve stornu objednávky povinen uvést číslo a datum objednávky.

 

 

VI.

Platební podmínky a dodání zboží

 1. Ceny zboží jsou včetně DPH a platí v momentě uskutečnění objednávky. Vzhledem k charakteru zboží je cena při odeslání objednávky pouze orientační. Konečná cena odpovídá až skutečné dodané váze při převzetí objednávky, od orientační částky by se však měla lišit maximálně o 15 %.
 2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
  • v hotovosti,
  • platební kartou,
  • stravenkami,
  • stravenkovou kartou
  • dárkovou poukázkou vezumaso.cz
 3. Výše zmíněné platební metody lze využít jak při rozvozu zboží kurýrem, tak při vyzvednutí zboží na prodejně.
 4. Prodávající zabalí zboží pro přepravu způsobem standardním pro příslušný druh zboží. Cena balení je zahrnuta v prodejní ceně. V případě požadavku na jiný typ balení, než je standardní způsob (např. vakuové balení), je kupující povinen tento požadavek uvést v objednávce a náklady na nestandardní balení a manipulaci budou prodávajícím přiúčtovány k ceně zboží.
 1. Volbu způsobu a termínu dodání provádí kupující během objednávání zboží.
 • Způsobem dodání je myšleno buďto dodání na adresu kupujícího prostřednictvím kurýra nebo osobní odběr na prodejně (Náměstí 13, Rožmitál pod Třemšínem) během otvíracích hodin.
 • Termín dodání specifikuje kupující během zadávání objednávky. Na výběr má přitom z několika časových oken. Pro dodání následující pracovní den je však zapotřebí odeslat objednávku nejpozději do 12 hodin (poledne).
 1. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 1. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.
 2. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – účtenku.  

 

 

VII.

Dopravní podmínky

 1. Způsob dopravy je specifikován kupujícím během objednávky.
 2. Cena dopravy se odvíjí od celkové částky za objednávku a od destinace kupujícího.
 3. V případě vyzvednutí na prodejně není stanovena minimální výše objednávky.
 4. V případě doručení na adresu kupujícího je minimální hodnota objednávky 300 Kč.
 5. Nabídka dopravy zdarma se vztahuje na následující obce:
 • Rožmitál pod Třemšínem a okolní přidružené obce
 • Příbramsko
 • Březnice a okolní přidružené obce
 • Bohutín, Láz a ostatní obce dle grafického znázornění rozvozů dostupného na webových stránkách vezumaso.cz.
 1. V případě doručení nákupu do destinací ve vzdálenosti 20-40 km je účtován poplatek za dopravu ve výši 99 Kč.
 2. Mapka s grafickým znázorněním rozvozů je k dispozici na webových stránkách vezumaso.cz.

 

VIII.

Reklamace zboží a odstoupení od smlouvy

 1. Reklamace zboží. Zákazník má povinnost předané zboží z objednávky ihned zkontrolovat a na zjištěné nedostatky upozornit prodávajícího (případně kurýra). Pokud zboží (potraviny) při předání zákazníkovi bude vykazovat vady, v jejichž důsledku jej nebude možné užít k jeho účelu (např. propadla expirační doba nebo je u zboží jiná zjevná nezpůsobilost k tepelnému zpracování či ke konzumaci nebo určenému účelu použití), vrátí zboží ihned osobě, která mu jej za prodávajícího předala, případně kontaktuje prodejce telefonicky.  Zákazník souhlasí, že s ohledem na povahu zboží a případné nedodržení skladovacích podmínek nemusí být brán zřetel na pozdější reklamaci.
 2. Odstoupení od smlouvy. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
  V souladu s ustanovením § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník) má zákazník právo od Smlouvy odstoupit do 14 dní od převzetí zboží. V případě odstoupení od smlouvy je zákazník povinen zboží ihned předat osobě, která mu jej za prodávajícího předala a není-li to možné, je povinen sdělit odstoupení od smlouvy telefonicky prodávajícímu nebo prostřednictvím portáluwww.vezumaso.cz a doručit zboží na své náklady na adresu Náměstí 13, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem, a je povinen zaplatit prodávajícímu promarněné náklady na doručení zboží.
 3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

 

 

IX.

Osobní údaje

 1. Nakládání s vašimi osobními údaji se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Odesláním objednávky uděluje kupující souhlas se zpracováním, shromažďováním a uchováváním poskytnutých osobních údajů pro účely nákupu a prodeje zboží. Osobní údaje slouží pro vyřízení objednávky prodávajícím.
 2. Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud kupující nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o kupujícím nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.
 3. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů.

 

X.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním elektronické objednávky přijímáte ustanovení obchodních podmínek včetně reklamačního řádu ve znění platném v den odeslání vaší objednávky, stejně jako platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného nebo balného.
 2. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky.
 3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 4. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 5. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 6. 2022